Logopeda / Neurologopeda Gdańsk

Strona główna » Logopeda / Neurologopeda

Logopedia jest szybko i intensywnie rozwijającą się dziedziną, w ramach której ukształtowało się kilka podspecjalizacji. Logopeda zajmuje się diagnozą i pracą nad wadami wymowy, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Poza terapią wad wymowy logopeda pracuje również z również dziećmi dwujęzycznymi oraz cierpiącymi na zespół Aspergera lub autyzm, a także jąkającymi się i niedosłyszącymi. Logopedzi często zatrudniani są w przedszkolach i szkołach, gdzie nie tylko pracują nad odpowiednią wymową, ale także nad rozumieniem i komunikacją, przygotowując najmłodszych do samodzielności i kolejnych etapów w ich życiu.

ogopeda pracuje nie tylko z dziećmi. Prowadzi również zajęcia z dorosłymi, przygotowując ich do wystąpień przed publicznością. Logopedzi regularnie współpracują również z aktorami, ćwicząc z nimi role i doskonaląc umiejętności.

Jedną ze specjalizacji logopedii jest neurologopedia, zajmująca się leczeniem zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Specjalista ten pracuje z dziećmi oraz dorosłymi z uszkodzeniami lub dysfunkcjami mózgu. Do neurologopedy trafiają dzieci z ciąż, które nie przebiegały prawidłowo, wcześniaki, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami komunikacji, a także dorośli po udarach lub urazach mózgu. Warto wiedzieć o tym, że neurologopeda zajmuje się nie tylko mową, ale również pomaga np. w przypadku problemów z przyjmowaniem pokarmów.

W czym pomoże Ci logopeda i neurologopeda?

Badania pokazują, że kłopoty z mówieniem, czyli tzw. wady wymowy ma ok. 40-60% dzieci sześcioletnich. To bardzo duży odsetek – skala problemu bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo potrzebni są wykwalifikowani logopedzi.

Z pomocy logopedy należy skorzystać, kiedy dziecko znacznie odbiega od norm dotyczących rozwoju mowy. Malucha powinien zobaczyć logopeda, jeśli:

 • ma 6 miesięcy i nie gaworzy,
 • ma rok i nie wymawia pojedynczych, prostych słów i sylab,
 • ma trzy lata i jego zasób słownictwa jest bardzo ubogi lub ma problemy z wymową głosek p, b, m, p’, b’, m’, f, w, f’, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, k’, g’, ch, t, d, n, l, l’, j, ł,
 • ma cztery lata i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (np. d na t) lub syczące na ciszące,
 • ma sześć lat, zacina się i ma problem z głoskami szumiącymi oraz wymową r.

Neurologopeda natomiast będzie pomocny w sytuacjach, kiedy dziecko:

 • ma zdiagnozowane lub istnieją u niego podejrzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera,
 • pochodzi z ciąży, która nie przebiegała prawidłowo lub jest w grupie ryzyka okołoporodowego,
 • cechuje opóźnienie psychoruchowe,
 • ma problemy z jedzeniem, odmawia go lub nie chce przyjmować pokarmów o określonej konsystencji,
 • nadmiernie ślini się, nie zamyka buzi, nie oddycha przez nos,
 • nie mówi lub mówi niewiele, nie reaguje na swoje imię, słabo komunikuje się z otoczeniem, unika kontaktu z najbliższymi.

Przygotowując się do wizyty u logopedy lub neurologopedy z dzieckiem należy przygotować pełną dokumentację dotyczącą zdrowia dziecka (jeśli dziecko jest wcześniakiem lub wystąpiły u niego powikłania okołoporodowe, warto również zabrać ze sobą wypis ze szpitala). Jeśli problem dotyczy jedzenia, warto zabrać ze sobą również pokarmy, z którymi dziecko ma kłopot (w przypadku problemów ze ssaniem – mleko, a dla starszych dzieci np. kawałek chleba czy warzywa w słupkach).

Logopedzi / Neurologopedzi

mgr Karolina Nagórska-Pacan

Logopeda / Neurologopeda

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog specjalny. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pracuje z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ze spektrum autyzmu, z afazją, z niepełnosprawnościami. Zajmuje się również dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy, z problemami z pisaniem i czytaniem. Posiada także doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi po urazach neurologicznych.

Zarezerwuj wizytę

Najczęściej wybierani specjaliści

Poznaj zgrany i wykwalifikowany zespół Centrum Medycznego Zdrowy Profil

Prof. dr.hab. n. med. Dariusz Kozłowski Kardiolog, Hipertensjolog, Leczenie omdleń, Kardiolog sportowy
mgr Grzegorz Jakubowski Fizjoterapeuta
dr hab. n. med. Tomasz Szmuda Neurochirurg, Neurochirurg dziecięcy
dr n. med. Magdalena Kozłowska Neurolog, Program NeuroCovid