Logopeda / Neurologopeda Gdańsk

Strona główna » Logopeda / Neurologopeda

Logopedia jest szybko i intensywnie rozwijającą się dziedziną, w ramach której ukształtowało się kilka podspecjalizacji. Logopeda zajmuje się diagnozą i pracą nad wadami wymowy, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Poza terapią wad wymowy logopeda pracuje również z również dziećmi dwujęzycznymi oraz cierpiącymi na zespół Aspergera lub autyzm, a także jąkającymi się i niedosłyszącymi. Logopedzi często zatrudniani są w przedszkolach i szkołach, gdzie nie tylko pracują nad odpowiednią wymową, ale także nad rozumieniem i komunikacją, przygotowując najmłodszych do samodzielności i kolejnych etapów w ich życiu.

neurolog logopeda neurologopeda hematolog coach zdrowia endokrynolog psychiatra gdańsk

Logopeda pracuje nie tylko z dziećmi. Prowadzi również zajęcia z dorosłymi, przygotowując ich do wystąpień przed publicznością. Logopedzi regularnie współpracują również z aktorami, ćwicząc z nimi role i doskonaląc umiejętności.

Jedną ze specjalizacji logopedii jest neurologopedia, zajmująca się leczeniem zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. Specjalista ten pracuje z dziećmi oraz dorosłymi z uszkodzeniami lub dysfunkcjami mózgu. Do neurologopedy trafiają dzieci z ciąż, które nie przebiegały prawidłowo, wcześniaki, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami komunikacji, a także dorośli po udarach lub urazach mózgu. Warto wiedzieć o tym, że neurologopeda zajmuje się nie tylko mową, ale również pomaga np. w przypadku problemów z przyjmowaniem pokarmów.

W czym pomoże Ci logopeda i neurologopeda?

Badania pokazują, że kłopoty z mówieniem, czyli tzw. wady wymowy ma ok. 40-60% dzieci sześcioletnich. To bardzo duży odsetek – skala problemu bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo potrzebni są wykwalifikowani logopedzi.

Z pomocy logopedy należy skorzystać, kiedy dziecko znacznie odbiega od norm dotyczących rozwoju mowy. Malucha powinien zobaczyć logopeda, jeśli:

 • ma 6 miesięcy i nie gaworzy,
 • ma rok i nie wymawia pojedynczych, prostych słów i sylab,
 • ma trzy lata i jego zasób słownictwa jest bardzo ubogi lub ma problemy z wymową głosek p, b, m, p’, b’, m’, f, w, f’, w’, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, k’, g’, ch, t, d, n, l, l’, j, ł,
 • ma cztery lata i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne (np. d na t) lub syczące na ciszące,
 • ma sześć lat, zacina się i ma problem z głoskami szumiącymi oraz wymową r.

Neurologopeda natomiast będzie pomocny w sytuacjach, kiedy dziecko:

 • ma zdiagnozowane lub istnieją u niego podejrzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu lub zespołu Aspergera,
 • pochodzi z ciąży, która nie przebiegała prawidłowo lub jest w grupie ryzyka okołoporodowego,
 • cechuje opóźnienie psychoruchowe,
 • ma problemy z jedzeniem, odmawia go lub nie chce przyjmować pokarmów o określonej konsystencji,
 • nadmiernie ślini się, nie zamyka buzi, nie oddycha przez nos,
 • nie mówi lub mówi niewiele, nie reaguje na swoje imię, słabo komunikuje się z otoczeniem, unika kontaktu z najbliższymi.

Przygotowując się do wizyty u logopedy lub neurologopedy z dzieckiem należy przygotować pełną dokumentację dotyczącą zdrowia dziecka (jeśli dziecko jest wcześniakiem lub wystąpiły u niego powikłania okołoporodowe, warto również zabrać ze sobą wypis ze szpitala). Jeśli problem dotyczy jedzenia, warto zabrać ze sobą również pokarmy, z którymi dziecko ma kłopot (w przypadku problemów ze ssaniem – mleko, a dla starszych dzieci np. kawałek chleba czy warzywa w słupkach).

Logopedzi / Neurologopedzi

mgr Dorota Stawicka

Logopeda / Neurologopeda

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog.

Absolwentka studiów licencjackich Filologia polska ze sp. logopedyczną (UMK, Toruń), międzyuczelnianych studiów magisterskich z Logopedii, sp. neurologopedia (UG i GUM, Gdańsk), studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki (GWSH, Gdańsk).

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobywała w przedszkolach, szkołach integracyjnych, fundacjach, poradniach, szpitalach oraz w prywatnej praktyce. Nieustannie aktualizuje swoją wiedzę na konferencjach naukowych oraz podczas warsztatów i szkoleń specjalistycznych. Pracuje z dziećmi z dyslalią, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z zaburzonym rozwojem mowy i komunikacji na tle całościowych zaburzeń rozwoju, a także z dorosłymi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Zarezerwuj wizytę

Najczęściej wybierani specjaliści

Poznaj zgrany i wykwalifikowany zespół Centrum Medycznego Zdrowy Profil

prof. dr.hab. n. med. Dariusz Kozłowski Kardiolog, Hipertensjolog, Leczenie omdleń, Kardiolog sportowy
mgr Grzegorz Jakubowski Fizjoterapeuta
dr n. med. Magdalena Kozłowska Neurolog, Program NeuroCovid