Technik elektroradiolog Gdańsk

Strona główna » Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog to członek personelu medycznego, odpowiadający za obsługę aparatury, służącej do wykonywania diagnostycznych badań obrazowych z zakresu radiologii, wykorzystujących pole magnetyczne, ultradźwięki, promieniowanie gamma czy promieniowanie X.

Specjalista w zakresie elektroradiologii dysponuje rozległą wiedzą na temat radiologii oraz diagnostyki, potrafi wykonywać badania i dokonywać ich wstępnej interpretacji (oceną badania i ostateczną diagnozą powinien zająć się lekarz).

Dobry technik powinien mieć doskonale rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną, która usprawni przeprowadzanie badań oraz dokonywanie interpretacji. Musi również być dokładny i spostrzegawczy – badania obrazowe polegają często na wychwyceniu niewielkich szczegółów, mogących świadczyć o nieprawidłowościach. Niezbędna jest również empatia i łatwość w nawiązywaniu kontaktów – elektroradiolog w swojej codziennej pracy ma bezpośredni kontakt z pacjentami, którzy często są zestresowani i boją się o swoje zdrowie i życie.

Elektroradiolog przeprowadzając badania, korzysta z takich metod jak m.in.: wizualizacja (wzmacnianie krawędzi badanych obszarów, wyostrzanie rozmytych konturów), analiza ilościowa (mierzenie dających się zliczyć parametrów w ramach badanego narządu), lokalizowanie (odnajdywanie nieprawidłowości i patologii), badanie przesiewowe (ogólne badanie prowadzące do wyselekcjonowania obszarów wymagających dalszej diagnostyki).

W czym pomoże Ci technik elektroradiolog?

Diagnostyka obrazowa jest bardzo ważnym i ratującym życie działem diagnostyki medycznej. Pozwala na wczesne wykrycie nawet najdrobniejszych patologicznych zmian, a im wcześniej wykryte choroby, tym większe szanse na całkowite wyleczenie. Technik elektroradiolog, przeprowadzając badanie w sposób dokładny, precyzyjny i profesjonalny sposób, we współpracy z lekarzem może pomóc w wykryciu wielu chorób – zarówno tych mniej groźnych, jak i zagrażających życiu.

Elektroradiolog zajmuje się obsługą aparatury elektromedycznej oraz wykonywaniem badań, takich jak: tomografia komputerowa, RTG, rezonans magnetyczny, mammografia (powinny o niej pamiętać wszystkie kobiety po 40. roku życia, statystyki pokazują jednak, że badania wykonuje jedynie około 40% z nich), diagnostyka izotopowa, angiografia, EKG, EEG, spirometria czy angiometria. Pod nadzorem lekarza przeprowadza on również radioterapię, czyli leczenie za pomocą promieniowania jonizującego, stosowanego w onkologii.

Na badaniach radiologicznych oraz elektromedycznych opiera się diagnostyka większości chorób. A czy istnieją przeciwwskazania do ich wykonywania? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że kobiety w ciąży nie mogą być narażone na promieniowanie RTG (nie mogą więc mieć wykonywanej mammografii, pantomogramu, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, czy zwykłego prześwietlenia RTG). Z badań RTG nie mogą korzystać również osoby z rozrusznikiem serca. Przeciwwskazania do badania USG obejmują przede wszystkim otwarte rany, rozległe uszkodzenia skóry, złamania kości lub świeżo zamknięte złamania (ze względu na ryzyko narażenia pacjenta na ból).

Technicy elektroradiologii

Najczęściej wybierani specjaliści

Poznaj zgrany i wykwalifikowany zespół Centrum Medycznego Zdrowy Profil

Prof. dr.hab. n. med. Dariusz Kozłowski Kardiolog, Hipertensjolog, Leczenie omdleń, Kardiolog sportowy
dr hab. n. med. Dagmara Hering Hipertensjolog, Kardiolog
mgr Grzegorz Jakubowski Fizjoterapeuta