PODJĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z PSYCHOLOGIEM MAGDALENĄ MAZUREK

14 sie 2017

[supsystic-social-sharing id='1']

PODJĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z PSYCHOLOGIEM MAGDALENĄ MAZUREK

14 sie 2017

[supsystic-social-sharing id='1']

Podjęliśmy współpracę z psychologiem Magdaleną Mazurek

W odpowiedzi na prośby zgłaszane przez naszych pacjentów podjęliśmy współpracę z psychologiem.

Wszystkie osoby dorosłe potrzebujące wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Mazurek. Przyjmuje w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii przy ulicy Na Piaskach 4/4, 80-846 Gdańsk. Telefon do rejestracji 510-278-505

Pani Magdalena Mazurek o sobie

Jestem absolwentką kierunku Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto ukończyłam szkolenia podyplomowe z zakresu: Terapii Uzależnień (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) oraz Psychotraumatologii Ogólnej i Specjalistycznej (Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii TRIADA). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich miejscach jak Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Obecnie pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku, a dodatkowo prowadzę prywatną praktykę psychologiczną.

Oferuję pomoc w formie psychoterapii osobom zmagającym się z różnego rodzaju kryzysami osobistymi, uzależnieniem oraz zaburzeniami o charakterze lękowo-depresyjnym, jak również po doświadczeniach o charakterze urazowym tj. takich, które wynikają z doznanych poważnych zranień ( doświadczenie utraty bliskiej osoby, zagrożeń integralności cielesnej własnej lub innych osób np. w konsekwencji przemocy, wypadków komunikacyjnych, czy innych zdarzeń losowych), a związanych z przeżywanym wówczas uczuciem silnego strachu, bezradności lub przerażenia.

Badania i obserwacje naukowe pokazują, że towarzyszące na co dzień różnego rodzaju stresy o różnej intensywności mogą prowadzić do rozwoju określonych chorób (np. sercowo-naczyniowych, neurologicznych, oddechowych). Wykazano, iż emocje mogą mieć bezpośredni wpływ na rozwój niektórych zaburzeń psychosomatycznych i często są odpowiedzią na tłumione w sobie konflikty i sprzeczne emocje (lęk, niepokój, złość, agresja). W wielu przypadkach pacjenci nie łączą swoich problemów z przeżytym w przeszłości urazem bądź sytuacją stresującą korzystając z pomocy wielu różnych specjalistów w różnych odstępach czasu, zanim trafią na psychoterapię.

 

ZAPRASZAMY!