Regulamin wizyty

Strona główna » Regulamin wizyty

§ 1 

GODZINY OTWARCIA

 1. Centrum Medyczne Zdrowy Profil otwarte jest w godzinach 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niektórych dni świątecznych.
 2. W niektóre dni Centrum Medyczne Zdrowy Profil godziny otwarcia mogą być dłuższe.
 3. Centrum Medyczne Zdrowy Profil zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku przyjęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych.

§ 2 

REZERWACJA WIZYTY I PŁATNOŚĆ

 1. Pacjent umawia się na wizytę online przez stronę internetową www.zdrowyprofil.pl, telefonicznie pod numerem 664-174-000 lub osobiście w recepcji Centrum Medycznego Zdrowy Profil.
 2. Zalecana jest rezerwacja konsultacji/badania przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Pacjent może skorzystać z konsultacji/badań aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez recepcję dostępności terminu.
 3. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin badania lub konsultacji informuje o tym fakcie recepcję oraz reguluje należność przed badaniem lub konsultacją wg cennika dostępnego na stronie www.zdrowyprofil.pl lub w recepcji.
 4. Karnety na wizyty u fizjoterapeuty ważne są 12 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystane wizyty przepadają.

§ 3

ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Na konsultację/badanie należy przybyć najlepiej 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten jest potrzebny do wypełnienia kwestionariusza
 2. Na konsultację kardiologiczną należy przybyć najlepiej 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Czas ten jest potrzebny do wypełnienia kwestionariusza oraz wykonania badania EKG.
 3. Do niektórych badań m.in dopplera tętnic nerkowych, USG jamy brzusznej czy testu pochyleniowego, potrzebne jest specjalne przygotowanie. Szczegółowe informacje o tym jak przygotować się do danego badania pacjent może otrzymać w recepcji Centrum Medycznego Zdrowy Profil lub na stronie internetowej www.zdrowyprofil.pl w zakładce Strefa pacjenta.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Centrum Medycznego Zdrowy Profil wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego, rodzica lub opiekuna faktycznego.

§ 4

ZABRANIA SIĘ

 1. Na terenie Centrum Medycznego Zdrowy Profil zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu i żucia gumy.
 2. Z konsultacji i badań nie mogą korzystać osoby:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  – z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  – których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych  pacjentów i obsługi,
  – których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 3.  Obsługa Centrum Medycznego Zdrowy Profil zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (molestowanie seksualne, agresja, wulgarny język itd.).

§ 5

SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI

 1. Każdy pacjent w Centrum Medycznym Zdrowy Profil traktowany jest indywidualnie, więc czas konsultacji/badania może ulec wydłużeniu. Godzina zapisu na badanie/konsultację nie jest równoznaczna z godziną wejścia do gabinetu. Recepcja na bieżąco informuje o ewentualnym opóźnieniu przez sms pozostałych pacjentów.
 2. W przypadku spóźnienia pacjenta na badanie/konsultację, Centrum Medyczne Zdrowy Profil zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności przyjęć pacjentów (pacjent spóźniony będzie musiał przepuścić inne osoby oczekujące w kolejce) lub przesunięcia konsultacji/badania na inny termin.
 3. W przypadku nieodwołania lub odwołania ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu przez pacjenta, ponosi on koszt konsultacji lub badania. Konsultację lub badanie można bezkosztowo odwołać na minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem.
 4. Centrum Medyczne Zdrowy Profil zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wcześniej wizyty lub zabiegu z przyczyn losowych i zaproponowania Pacjentowi innego, dogodnego dla niego terminu.

§ 6

KONSULTACJE LEKARSKIE

 1. Konsultacje lekarskie odbywają się wyłącznie w Centrum Medycznym Zdrowy Profil.
 2. Centrum Medyczne Zdrowy Profil nie oferuje wizyt domowych. Wyjątek stanowią wizyty fizjoterapeuty.
 3. Po zakończonej wizycie nie ma możliwości prowadzenia z lekarzem konsultacji telefonicznych lub mailowych. W razie konieczności pacjent musi udać się na kolejną konsultację.

§ 7

RECEPTY

 1. Pacjent ma prawo do dwóch wizyt recepturowych w ciągu roku.
 2. Wizyta recepturowa kosztuje 60 zł i trwa 5-10 minut. Obejmuje sprawdzenie stanu zdrowia oraz wypisanie recepty.
 3. W przypadku zmiany leczenia, wizyta traktowana jest standardowa konsultacja (stawka wg cennika).
 4. Na wizyty recepturowe należy zapisywać się z wyprzedzeniem – pacjenci będą zapisywani tylko na dostępne terminy wizyt.
 5. Wizyty recepturowe wykonują: dr Suchecka, dr Stasiuk, dr Sławiński, dr Hering, dr Kozłowska.
 6. Nie ma możliwości wypisania recepty bez wizyty lekarskiej.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla pacjentów na stronie www.zdrowyprofil.pl zakładce Strefa pacjenta oraz na tablicy informacyjnej Centrum Medycznego Zdrowy Profil.

§ 9

SKARGI I REKLAMACJE

 1. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od badania lub konsultacji. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: biuro@zdrowyprofil.pl lub listownie na adres: Centrum Medyczne Zdrowy Profil, Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk.
 2. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania korespondencji.