Neurolog Gdańsk

Strona główna » Neurolog

Neurolog to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. W pewnych aspektach neurologia zbliżona jest do psychiatrii – niektóre choroby powinny być leczone przez lekarzy obu tych specjalizacji. W ramach dziedziny medycyny, jaką jest neurologia, wykształciły się inne, pokrewne specjalizacje, takie jak neurochirurgia czy neurologia dziecięca.

Jak wygląda wizyta u neurologa? Jak większość lekarzy specjalistów, również neurolog rozpoczyna konsultację od dokładnego wywiadu, który jest podstawą do postawienia diagnozy. Następnie lekarz rozpoczyna badanie – sprawdza odruchy, postawę i sposób chodzenia. Ocenia również to, w jaki sposób pacjent mówi, zapamiętuje i odczuwa. Często już taki zestaw badań wystarcza lekarzowi do zdiagnozowania schorzenia i skierowania pacjenta na odpowiednie leczenie lub rehabilitację. Zdarza się jednak również, że dany przypadek wymaga dodatkowej diagnostyki. Badania, jakie może przeprowadzić lub zlecić neurolog to:

Tomografia komputerowa – bardzo dokładne badanie pozwalające na ocenę stanu konkretnych części ciała, w tym mózgu (pozwala wykryć m.in. zmiany nowotworowe i zwyrodnieniowe).

Rezonans magnetyczny – nieinwazyjne, należące do najnowocześniejszych technik diagnostyki obrazowej badanie wykorzystywane w ocenie mniejszych zmian patologicznych.

Elektroencefalografia (EEG) – badanie oceniające bioelektryczne czynności mózgu. Wykorzystywane jest w diagnostyce chorób, takich jak guzy mózgu czy padaczka. Polega na założeniu na głowę pacjenta elektrod rejestrujących pracę neuronów.

Tomografia emisyjna PET-CT – nowe badanie wykorzystywane w medycynie nuklearnej. Jest połączeniem tomografii komputerowej i emisyjnej.

W czym pomoże Ci neurolog

Objawy świadczące o rozwijającej się lub będącej na zaawansowanym stadium chorobie neurologicznej są dość nieswoiste i często są ignorowane, bagatelizowane lub mylone z objawami innych schorzeń. Warto dokładnie obserwować swój organizm i odpowiednio wcześnie zgłosić się do specjalisty, po zaobserwowaniu objawów, takich jak:

 • zaburzenia czucia i mrowienie kończyn,
 • widoczne osłabienie siły mięśniowej,
 • chroniczne, dokuczliwe bóle (nie tylko głowy, ale również innych części ciała),
 • kurcze mięśni i sztywność kończyn,
 • mimowolne ruchy, tiki, problemy z koordynacją ruchową,
 • zaburzenia równowagi i zawroty głowy,
 • nagłe pogorszenie wzroku,
 • problemy ze snem,
 • powtarzające się omdlenia,
 • problemy z koncentracją, kłopoty z zapamiętywaniem,
 • nerwobóle.

Neurolog zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, na który składają się nerwy obwodowe, mózg i rdzeń kręgowy. Najczęściej zajmuje się paraliżami, niedowładami oraz leczeniem chronicznych bólów głowy (3-5% populacji cierpi na przewlekły, czyli trwający minimum 15 dni w miesiącu ból głowy), jednak jego pacjentami są również osoby cierpiące na:

 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • chorobę Alzheimera,
 • stwardnienie rozsiane,
 • chorobę Parkinsona,
 • chorobę Creutzfeldta-Jakoba,
 • miastenię,
 • neuralgię,
 • pląsawicę Huntingtona,
 • rwę kulszową,
 • guzy mózgu,
 • padaczkę,
 • nerwicę,
 • wodogłowie,
 • dystonię,
 • miotonię.

Lista dostępnych badań neurologicznych

Doppler żył kończyn dolnych 180 zł/kończyna
Doppler tętnic kończyn dolnych 180 zł/kończyna
Doppler tętnic dogłowowych 180 zł

Neurolodzy

dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki

Neurolog

Dr hab. n. med. Kamil Chwojnicki od 2004 r. jest pracownikiem Pododdziału Udarowego Kliniki Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2008 r. zdobył tytuł doktora nauk medycznych (praca pt. Ocena jakości prewencji wtórnej po udarze niedokrwiennym mózgu w reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdyni). W 2010 zdał egzamin specjalizacyjny z neurologii z wynikiem bardzo dobrym. W 2018 roku obronił swoją pracę habilitacyjną.
Uczestnik licznych stypendiów zagranicznych i szkoleń, zwłaszcza w tematyce leczenia i prewencji udaru niedokrwiennego mózgu; autor licznych publikacji w prasie branżowej.

Dr n. med. Kamil Chwojnicki specjalizuje się w chorobach naczyniowych mózgu, prewencji wtórnej chorób naczyń mózgowych, bólach i zawrotach głowy, stwardnieniu rozsianym. Pomoże także w leczeniu padaczki, choroby Alzheimera, bólów kręgosłupa, migren i innych chorób neurologicznych.

 

Zarezerwuj wizytę

dr n. med. Magdalena Kozłowska

Neurolog, Program NeuroCovid

Dr n. med. Magdalena Kozłowska jest specjalistą neurologiem z wieloletnią praktyką w poradniach specjalistycznych i na oddziałach szpitalnych. Ukończyła także kierunek coaching zdrowia, by w jeszcze bardziej kompleksowo pomagać pacjentom w walce z chorobą. W ramach jej głównych zainteresowań leżą: bóle głowy, bóle kręgosłupa, migrena, omdlenia, padaczka, udar mózgu, choroba Parkinsona.

Zarezerwuj wizytę

Najczęściej wybierani specjaliści

Poznaj zgrany i wykwalifikowany zespół Centrum Medycznego Zdrowy Profil

prof. dr.hab. n. med. Dariusz Kozłowski Kardiolog, Hipertensjolog, Leczenie omdleń, Kardiolog sportowy
mgr Grzegorz Jakubowski Fizjoterapeuta
dr n. med. Magdalena Kozłowska Neurolog, Program NeuroCovid